پاورپوینت تاثیر تمرینات مقاومتی و هوازی بر روی هورمون رشد

پاورپوینت تاثیر تمرینات مقاومتی و هوازی بر روی هورمون رشد

پاورپوینت تاثیر تمرینات مقاومتی و هوازی بر روی هورمون رشد

 

 

 

 

 

هورمون های هیپوفیزی و کنترل آن ها توسط هیپوتالاموس

غده هیپوفیز،غده کوچکی به قطر حدود یک سانتی متر و وزن نیم تا یک گرم است که در یک حفره استخوانی در قاعده مغز قرار گرفته است که به وسیله ساقه هیپوفیزی به هیپوتالاموس متصل شده است.

 

هورمونهای مترشحه از غده هیپوفیز:

 

}هورمون های هیپوفیز قدامی:اینجا هم مشاهده کنید