پاورپوینت سندرم متابولیک و فعالیت بدنی

پاورپوینت سندرم متابولیک و فعالیت بدنی

پاورپوینت سندرم متابولیک و فعالیت بدنی

 

 

 

سندرم متابولیک
یا
سندرم
X  
یا
سندرم مقاومت به انسولین

 

 

مجموعه علائمی که موج بروز اختلالات قلبی- عروقی، سکته مغزی و دیابت نوع

 

 

•درماناینجا هم مشاهده کنید